Język:
de gb cn es fr it kr pl pt

Drobny pył

Mikrocząstki. Wysokie ryzyko dla zdrowia

Globalne zagrożenie dla zdrowia

Drobny pył skraca długość życia

Drobny pył jest dużym zagrożeniem dla zdrowia w ruchu ulicznym. Z powodu skutków zanieczyszczenia powietrza na całym świecie rocznie umiera ponad 3,3 mln ludzi. W Chinach przez samo zanieczyszczenie powietrza drobnym pyłem co roku umiera około 1,4 mln ludzi a w Unii Europejskiej ok. 180000. Oznacza to, że w wielu krajach liczba zgonów spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza jest dziesięciokrotnie większa niż liczba ofiar wypadków. 

Naukowcy z Instytutu im. Maxa Plancka szacują, że liczby te mogą się nawet podwoić, jeżeli emisje substancji szkodliwych będą w dalszym ciągu wzrastać. Ponieważ nie istnieją długoterminowe rozwiązania przeciwdziałające wysokiemu stężeniu drobnego pyłu wytwarzanego przez przemysł, ruch drogowy, rolnictwo, elektrownie węglowe, olejowe i gazowe oraz paleniska domowe. I tak drobny pył występujący w Pekinie skraca dziś długość życia o 22 miesiące, w Mexico City o ok. 10 miesięcy, we Frankfurcie o ok. 8,6 miesięcy a w Nowym Jorku ok. 6 miesięcy.

Ofiary śmiertelne
wysokiego zanieczyszczenia powietrza

 

(rocznie) Na całym świecie 3.3 mln Chiny 1.4 mln Indie 0.65 mln UE 0.18 mln

Krótsza długość życia na
skutek zanieczyszczenia powietrza

 

Miesiące -22 Pekin -10 Mexico City -7 Paryż Los Angeles Frankfurt -8 Neapol -11

Drobny pył w drogach oddechowych

Drobny pył przedostaje się do płuc człowieka. Im mniejsze są cząstki pyłu, tym głębiej przenikają. Cząstki drobnego pyłu mniejsze niż 2,5 µm (PM 2,5) mogą przedostać i osadzić się w centralnym obszarze płuc. Powierzchnie pyłków mogą zawierać substancje niebezpieczne, jak metale ciężkie, rakotwórcze węglowodory aromatyczne. Jeżeli substancje te raz przenikną do płuc, to skutki tego mogą być katastrofalne: Mogą one wywołać dolegliwości oddechowe, symptomy alergiczne i astmę, a nawet zawały serca i raka płuc.

Cząstki pyłu
w drogach oddechowych

 

 

Drobny pył w
zestawieniu wielkości

 

Ilustracja rozmiaru cząsteczek PM1, PM2,5 oraz PM10

 

micronAir blue: Najskuteczniejsza ochrona przed drobnym pyłem

micronAir blue zatrzymuje do 100 % wszystkich cząstek drobnego pyłu z powietrza i znacznie minimalizuje zagrożenia dla zdrowia spowodowane drobnym pyłem. W porównaniu do innych filtrów kabinowych micronAir blue charakteryzuje się wyższą efektywnością filtracji i dłuższym okresem zastosowania. Parametry te są możliwe do osiągnięcia dzięki przemyślanemu wzornictwu materiału filtracyjnego - w którym nano- i mikrowłókna zatrzymują najmniejsze cząstki a włókna grubsze zapewniają wystarczającą przestrzeń składowania oddzielonych pyłów. W ten sposób filtr kabinowy zabezpiecza trwale i niezawodnie wnętrze pojazdu nawet w warunkach ekstremalnych.

Najczęstsze przyczyny
wysokiego zanieczyszczenia drobnym pyłem

Elektrownie węglowe Paleniskodomowe Przemysł Rolnictwo (emisje- amoniaku) Ruch uliczny

 

Najczęstsze przyczyny wysokiego zanieczyszczenia drobnym pyłem są zróżnicowane zależnie od regionu. Badania naukowców z Instytutu Chemicznego im. Maxa Plancka w Moguncji pokazują, że domowe paleniska odpowiedzialne są za większość smogów występujących w Chinach i Indiach. W Europie, Rosji, Turcji, Japonii i na południu Stanów Zjednoczonych natomiast najczęstszą przyczyną złej jakości powietrza jest emisja amoniaku pochodząca z rolnictwa. Inne znaczące globalne powody zanieczyszczenia to elektrownie węglowe, działalność przemysłowa i ruch uliczny. 

Tutaj znajdują się szczegółowe rezultaty badań.